RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Reprezentanţi români în Comitetul Regiunilor din UE

Comitetul Regiunilor este reprezentantul regiunilor şi oraşelor din Uniunea Europeană.
Comitetul este format din 353 de membri reprezentanţi locali şi regionali, aleşi din cele 28 de state membre ale UE.
Comitetul îşi defăşoară activitatea pe 6 comisii, care au competenţe în următoarele domenii politice, pe baza tratatelor UE:

  • Ocuparea forţei de muncă, formare profesională, coeziune economică şi socială, politica socială, sănătate;
  • Educaţie şi cultură;
  • Mediu, schimbări climatice, energie;
  • Transport şi reţele transeuropene;
  • Protecţia civilă şi serviciile de interes general.
La începutul anului 2015, un număr de 30 de lideri locali români au fost numiți în Adunarea reprezentanților regiunilor din UE. Detalii şi informaţii suplimentare găsiţi AICI.