RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Inițiativa PEER 2 PEER, pentru o mai bună gestionare a investițiilor politicii regionale

În vederea unei mai bune gestionări a investiţiilor Uniunii Europene, comisarul pentru politici regionale, d-na Corina Creţu, a lansat pe 24 martie o nouă platformă care va facilita schimbul de experienţă şi bune practici între funcţionarii autorităţilor publice din statele membre.
Platformă îli propune să permită funcționarilor din cadrul serviciilor publice să facă schimb de experiență și de bune practici la nivel european, pentru a îmbunătăți și mai mult modul în care sunt cheltuite și gestionate investițiile UE. Sprijinind statele membre în ceea ce privește consolidarea capacităților administrative,TAIEX REGIO PEER 2 PEER (sau PEER 2 PEER) face parte dintr-o inițiativă mai largă ce are ca scop utilizarea pe deplin a potențialului politicii regionale pentru a crea locuri de muncă și pentru a asigura o creștere durabilă, în conformitate cu obiectivele stabilite de Strategia Europa 2020, precum și de noul plan de investiții în valoare de 315 miliarde EUR al UE.

Mai multe detalii găsiţi pe pagina reprezentanţei CE în România.