RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia propune drepturi noi pentru pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi pe cale maritimă

„UE nu poate permite ca drepturile pasagerilor să fie diferenţiate în funcţie de modul de transport utilizat de aceştia.Cu aceste două noi regulamente vom acoperi toate modurile de transport.Pasagerii pot alege modul de transport preferat ştiind că drepturile lor sunt respectate în mod egal, indiferent de mijlocul utilizat”, a declarat Antonio Tajani, vice-preşedinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile.
Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă
Pasagerii cu dizabilităţi şi cei cu mobilitate redusă adesea nu pot călători cu autobuzul sau cu vaporul din cauza lipsei de accesibilitate a acestor servicii şi inexistenţei asistenţei necesare pentru nevoile lor.
Propunerea abordează aceste probleme interzicând discriminarea pe baza dizabilităţilor sau a mobilităţii reduse la rezervarea unei călătorii sau îmbarcarea la bordul unei nave sau al unui vehicul.Se acordă asistenţă gratuită cu condiţia ca pasagerul să anunţe în prealabil că are nevoie de asistenţă şi să ajungă la terminal sau în port, la o oră prestabilită, înainte de plecarea planificată. Personalul companiilor şi angajaţii de la terminalele pentru autobuze sau din porturi trebuie să aibă cunoştinţe corespunzătoare pentru acordarea de asistenţă persoanelor cu dizabilităţi.
Despăgubiri şi asistenţă pentru pasageri în cazul întreruperii călătoriei
Propunerea prevede că, în cazul întreruperii sau anulării călătoriei, companiile sunt obligate să furnizeze pasagerilor informaţii şi asistenţă corespunzătoare şi servicii alternative rezonabile.
Companiile care nu îndeplinesc aceste cerinţe trebuie să plătească o despăgubire calculată pe baza preţului biletului.
Responsabilitatea pentru decesul şi vătămarea pasagerilor
Propunerea stabileşte norme privind responsabilitatea companiilor pentru pasageri şi bagajele lor.Pasagerii vor fi îndreptăţiţi la despăgubiri uniforme şi vor beneficia de norme armonizate privind responsabilitatea.
În plus, în anumite condiţii, companiile nu pot contesta daunele până la o anumită valoare în cazul unui accident. Pasagerii care au suferit un accident au dreptul la plăţi în avans pentru a face faţă dificultăţilor economice pe care le pot întâmpina ei sau familiile lor, ca urmare a decesului sau vătămării.
Soluţionarea plângerilor şi căi de recurs
Deschiderea pieţei nu a îmbunătăţit standardele de calitate şi serviciile, aşa cum se aştepta, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea drepturilor pasagerilor, mijloace simple de soluţionare a diferendelor şi căi de recurs care să fie utilizate de toate companiile.
Lipsa procedurilor comune izolează pasagerii, care trebuie să se descurce printre diferitele proceduri şi termene limită.
Ţările UE vor trebui să înfiinţeze organisme care să asigure respectarea legislaţiei pentru a garanta implementarea acestor regulamente pe teritoriul lor. Dacă pasagerul unui autobuz sau al unui vapor consideră că nu i-au fost respectate drepturile, el poate supune această problemă atenţiei companiei în cauză. Dacă nu este satisfăcut cu răspunsul primit, poate depune plângere la organismul naţional desemnat de ţara în cauză pentru a asigura respectarea legislaţiei.
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm