RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), priorităţi de investiţii în educaţie

Arhiva stiri

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar şi ale Strategiei naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin:

  • Îmbunătăţirea calității, accesului și participării la îngrijire și educație timpurie (ECEC), în special în zonele rurale și pentru categoriile de populație marginalizată;
  • Consolidarea accesibilității, calității și rezultatelor învățării în învățământul obligatoriu;
  • Creșterea atractivității educației primare și secundare, inclusiv învățământ profesional și tehnic inițial;
  • Intervenții menite să adreseze nevoile de educație ale grupurilor aflate cu risc de excluziune (copii proveniți din medii dezavantajate economic și social, rromi etc.);
  • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului terţiar, precum şi a accesului şi a ratelor de participare la studiile de nivel terţiar;
  • Creşterea relevanţei şi îmbunătățirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii (pentru adulți), în special în ceea ce privește dobândirea competențelor de bază și transversale;
  • Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educație și formare profesională în raport cu nevoile piaţei muncii.
  • POCU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special POR și PNDR, în principal având în vedere investițiile în domeniul infrastructurii de educație și formare profesională, în mediul urban și rural.
    Informaţii detaliate găsiţi la adresa www.fonduri-ue.ro.