RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), prioritati de investitii in educatie

Arhiva stiri

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar  şi ale Strategiei naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin:  Îmbunătăţirea calității, accesului și participării la îngrijire și educație timpurie (ECEC), în special în zonele rurale  și pentru categoriile de populație marginalizată   Consolidarea accesibilității, calității  și rezultatelor învățării în învățământul obligatoriu  Creșterea atractivității educației primare  și secundare, inclusiv învățământ profesional și tehnic inițial  Intervenții menite să adreseze nevoile de educație ale grupurilor aflate cu risc de excluziune (copii proveniți din medii dezavantajate economic  și social, romi etc.)  Îmbunătăţirea calităţii  şi eficienţei învăţământului terţiar, precum  şi a accesului şi a ratelor de participare la studiile de nivel terţiar  Creşterea relevanţei  şi îmbunătățirea accesului la educaţie  şi formare profesională  pe tot parcursul vieţii (pentru adulți), în special în ceea ce privește dobândirea competențelor de bază și transversale 4  Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educație  și formare profesională  în raport cu nevoile piaţei muncii   POCU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special POR  și PNDR, în principal având în vedere investițiile în domeniul infrastructurii de educație și formare profesională, în mediul urban și rural. Informatii detaliate pe www.fonduri-ue.ro.