RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Rezoluţia PE privind economia circulară

La Începutul lunii iulie, deputaţii din Parlamentul European au cerut Comisiei Europene să facă propuneri legislative până la sfârșitul anului 2015 privind ecodesignul şi reducerea deșeurilor, pentru combaterea resurselor limitate cu care se confrunta Uniunea Euroeană.

Rezoluția "Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară", votată pe 9 iulie 2015, răspunde comunicării Comisiei privind pachetul ”economiei circulare”, prezentate la 3 iulie 2014, deputaţii cerând ”modificări sistemice” pentru a combate resursele limitate.

Comunicatul de presă integral despre acest topic îl puteţi accesa pe site-ul Parlamentului European.