RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Lansarea proiectului „Ȋn Feleac se construieṣte practica UTCNeṣte”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ȋn calitate de beneficiar, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de partener regional, au organizat în data de 5 august 2015 conferinţa de prezentare a proiectului „Ȋn Feleac se construieṣte practica UTCNeṣte”.
Acest proiect este implementat în Transilvania de Nord de prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă".
Obiectivul general al proiectului este favorizarea inserţiei pe piaţa muncii a 150 studenţi aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă. Aceștia vor beneficia de subvenții pentru stagiile de practică în valoare de 700 de lei și vor intra într-un concurs cu premii, prin care se vor acorda 50 de premii în valoare de 700 lei fiecare, pentru studenţii cu cele mai bune rezultate obţinute în stagiile de practică desfăşurate.
Proiectul vizează, printre altele, cooperarea locală regională, ca urmare a dezvoltării relaţiilor universităţii cu entităţile publice şi private din regiunea Nord-Vest, precum şi promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul academic şi mediul de afaceri prin dezvoltarea culturii stagiilor de practică. Bugetul total al proiectului este 481.971,56 lei din care bugetul ADR Nord-Vest este de 80.479,20 lei iar al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este de 401.492,36 lei. Termenul de finalizare al proiectului este data de 31.12.2015.
La conferinţa de lansare au participat studenţi, reprezentanţi ai firmelor ofertante de stagii de practică precum şi echipa de implementare a proiectului.
Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la proiectul „Ȋn Feleac se construieşte practica UTCNeşte” în Regiunea Nord-Vest vă rugăm să o contactaţi pe d-na Cristina David, expert informare / promovare al proiectului, tel: 0758.777.044, e-mail: cristina.david@nord-vest.ro.