RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Regiunile trebuie să „lucreze în reţea pentru a obţine rezultate” în contextul crizei financiare, al schimbărilor climatice şi al problemelor energetice

Comisarul pentru politica regională, Danuta Hübner, a inaugurat, in 16 februarie 2009, conferinţa anuală intitulată „Regiunile pentru schimbarea economică”, lansată de Comisie în 2006. Acest eveniment, care s-a desfăşurat pe durata a două zile, a oferit, pentru mai mult de 800 de reprezentanţi ai regiunilor din Europa, ocazia de a face schimb de idei şi de a-şi prezenta contribuţiile la obiectivele competitivităţii, creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Unul dintre punctele culminante ale evenimentului a fost anunţarea câştigătorilor premiilor „RegioStars” 2009, care recompensează cele mai inspiratoare şi mai inovatoare proiecte finanţate în cadrul politicii de coeziune a UE.  „Tema conferinţei din acest an «A lucra în reţea pentru a obţine rezultate» este cu atât mai potrivită într-un moment în care regiunile din Europa se confruntă cu probleme multiple la nivel global – criza financiară, schimbările climatice şi aprovizionarea energetică, pentru a menţiona doar câteva dintre acestea. Prin intermediul reţelelor create în contextul politicii de coeziune, putem promova şi generaliza bunele practici şi experienţele pozitive în regiuni, spre beneficiul tuturor”, a declarat Comisarul Hübner.
Regiunile au prezentat exemple de bune practici în cadrul a nouă ateliere consacrate următoarelor teme: gestionarea apelor, accesul în bandă largă, imigrarea în oraşe, creativitatea şi inovarea, reorganizarea industrială, impactul schimbărilor climatice la nivel regional, reţelele de proiecte inovatoare în ritm accelerat, serviciile de informare prin satelit şi platforma de monitorizare a Strategiei de la Lisabona, care evaluează strategia comunitară pentru creştere şi locuri de muncă. În cadrul conferinţei au luat cuvântul, de asemenea, Cyril Svoboda, Ministrul pentru dezvoltare regională, reprezentând preşedinţia cehă a Uniunii Europene, Luc Van den Brande, preşedintele Comitetului Regiunilor şi Ján Figel', Comisarul pentru educaţie, formare profesională şi cultură.
Comisarul Hübner şi preşedintele juriului, Job Cohen, primarul oraşului Amsterdam, au acordat premiile „RegioStars” 2009 pentru proiectele de politică regională performante şi inovatoare. La concursul din acest an au candidat aproximativ 52 de proiecte din 18 ţări, care se încadrează în trei mari categorii: - cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare; - adaptarea la schimbările climatice sau atenuarea efectelor acestora; - mesaj audiovizual sau emisiune care pune în valoare contribuţia politicii de coeziune.
Începând cu anul 2006, au fost create mai multe reţele de regiuni, sprijinite de Comisia Europeană în cadrul iniţiativei „Regiunile pentru schimbarea economică”, precum:
B3 REGIUNI, reţea coordonată de regiunea Piemont (Italia). Această reţea abordează un aspect-cheie pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere: stabilirea de conexiuni în zone izolate sau dezavantajate.
RAPIDE, coordonată de South West England Regional Development Agency (Regatul Unit), se concentrează pe rolul sectorului public în stimularea inovării în regiuni, în special ajutând micile întreprinderi să introducă mai rapid pe piaţă produse inovatoare. Această reţea reuneşte 12 regiuni europene.
HerO, coordonată de oraşul Regensburg (Germania), este o reţea de 10 oraşe care caută să promoveze strategii de gestionare durabilă a peisajelor urbane istorice.
Notă pentru editori:
Conferinţa este organizată de Comisia Europeană în parteneriat cu Comitetul Regiunilor. Obiectivul iniţiativei „Regiunile pentru schimbarea economică” este de a permite în cea mai mare măsură posibilă schimbul de experienţe şi de bune practici în regiunile din Europa, precum şi exploatarea deplină a acestora, pentru a promova competitivitatea, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.  În cursul perioadei 2007-2013, o finanţare de 375 de milioane de euro este disponibilă în contextul politicii de coeziune pentru activităţile de lucru în reţea şi de învăţare, în cadrul capitolului „cooperare interregională”.
Pagini Utile: Regiunile pentru schimbarea economică” şi premiile „RegioStars”
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm
Acest site internet oferă, de asemenea, studii de caz şi exemple interesante privind cea mai bună utilizare a investiţiilor UE în favoarea modernizării regiunilor.