RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Rapoarte privind progresele înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare în România și Bulgaria

Pe 27 ianuarie 2016 au fost publicate Rapoarte ale Comisiei Europene privind progresele înregistrate în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției în Bulgaria și România.
La aderarea Bulgariei și România la Uniunea Europeană, pe 1 ianuarie 2007, persistau anumite deficiențe în ambele state membre în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. Aceste deficiențe ar putea împiedica aplicarea eficientă a legislației UE, a politicilor și a programelor în cele două țări. Prin urmare, Comisia s-a angajat să sprijine Bulgaria și România în remedierea acestor deficiențe și să verifice periodic progresele înregistrate în baza unor criterii specifice stabilite în acest scop, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).
Pentru detalii, accesați site-ul Comisiei Europene http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-154_en.htm
Raportul 2016 îl găsiți anexat.