RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stadiul îndeplinirii obiectivelor agendei EUROPA 2020

Strategia Europa 2020, adoptată de Consiliul European în iunie 2010, este agenda Uniunii Europene privind locurile de muncă și creșterea economică pentru actualul deceniu.
Ca obiectiv principal, strategia încearcă să ofere un nivel ridicat în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, productivitatea și coeziunea socială în statele membre, reducând în același timp impactul asupra mediului înconjurător.
Pentru a atinge acest obiectiv, UE a adoptat obiective care trebuie atinse până în 2020 în 5 domenii: ocuparea forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea (R & D), schimbările climatice și energia, educația și reducerea sărăciei. Acestea au fost transpuse în obiective naționale pentru fiecare stat membru.
EUROSTAT (Biroul european de statistică) a elaborat un set de 9 indicatori principali și subindicatori suplimentari, pentru a evalua în ansamblu gradul de apropiere a UE de obiectivele sale globale (documentul cu datele statistice fiind publicat pe 19 iulie 2017). Diagrama radar a gradului de îndeplinire a acestor obiective este atașată acestui articol (versiunea în limba română).
Mai multe informații detaliate puteți accesa AICI, pe site-ul EUROSTAT