RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Lansarea Semestrului European 2016

29 noiembrie 2015

Semestrul European este o secvenţă de evenimente care începe în fiecare an cu elaborarea de către Comisia Europeană a unui raport privind creşterea economică (Analiza anuală a creşterii), urmată de reuniunea Consiliului European de primăvară care stabileşte ce anume din priorităţile propuse de Comisia Europeană este acceptat de fiecare şef de stat membru şi de reuniunea Consiliul European de vară, care pe baza analizei făcute la nivelul tuturor statelor membre stabileşte recomandări specifice pentru fiecare stat membru şi care încheie Semestrul European.

Semestrul European 2016 a demarat în noiembrie 2015, prin publicarea de către Comisia Europeană a Analizei anuale a creşterii 2016 şi se va finaliza in iunie 2016 prin andosarea de către Consiliul European de vară a recomandărilor specifice de ţară pentru 2016.

Pentru detalii, accesaţi AICI site-ul CE

Organizarea Comisiei Europene

28 noiembrie 2015

Comisia Europeană este alcătuită din mai multe departamente (direcţii generale - DG) şi servicii. DG-urile sunt clasificate pe domenii de activitate. Serviciile Comisiei se ocupă cu probleme administrative de ordin general sau au un mandat specific, de exemplu combaterea fraudei sau realizarea de statistici.
Direcţiile generale ale Comisie sunt:

 • Afaceri Economice și Financiare (ECFIN)
 • Afaceri Maritime și Pescuit (MARE)
 • Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI)
 • Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO)
 • Buget (BUDG)
 • Centrul Comun de Cercetare (JRC)
 • Cercetare și Inovare (RTD)
 • Comerţ (TRADE)
 • Comunicare (COMM)
 • Concurenţă (COMP)
 • Cooperare Internațională și Dezvoltare (DEVCO)
 • Educație și Cultură (EAC)
 • Energie (ENER)
 • Eurostat (ESTAT)
 • Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD)
 • Informatică (DIGIT)
 • Interpretare (SCIC)
 • Justiție și Consumatori (JUST)
 • Mediu (ENV)
 • Migrație și Afaceri Interne (HOME)
 • Mobilitate şi Transporturi (MOVE)
 • Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL)
 • Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (GROW)
 • Politica Regională și Urbană (REGIO)
 • Politici Climatice (CLIMA)
 • Resurse Umane și Securitate (HR)
 • Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie (CNECT)
 • Sănătate și Siguranță Alimentară (SANTE)
 • Secretariatul-General (SG)
 • Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI)
 • Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (FISMA)
 • Traduceri (DGT)
 • Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (NEAR)
Găsiţi detalii privind modul de operare a fiecărei Direcţii Generale, precum şi informaţii despre celelalte oeganisme din structura Comisiei Europene accesând site-ul Comisiei http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm