RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ştiri

UE, tot mai aproape de o Uniune a Energiei

21 iunie 2018

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic ambițios în ce privește guvernanța în Uniunea energiei . Prin acest nou sistem, statele membre vor fi pregătite corespunzător pentru a conduce Uniunea Energiei, iar UE va putea să-și atingă obiectivele pentru a deveni lider mondial în materie de surse regenerabile de energie. Vicepreședintele pentru Uniunea energiei, Maroš Šefčovič, a declarat: "Prin acest acord ambițios privind guvernanța Uniunii energiei, am pus bazele acesteia și vom spori transparența, în beneficiul tuturor investitorilor și celor implicați, în mod special. Va simplifica monitorizarea și raportarea în cadrul Uniunii energetice, acordând prioritate calității și nu cantității. Ne va ajuta să ne îndeplinim promisiunile în domeniul energiei și al climei și nu numai. Acum aștept cu nerăbdare planurile energetice și climatice naționale ale statelor membre, care trebuie trimise până la finalul acestui an, deoarece ele trimit un semnal puternic investitorilor care au nevoie de claritate și predictibilitate. Uniunea Energiei este pe drumul cel bun, devenind din ce în ce mai puternică. " Printre principalele realizări ale acordului pot fi enumerate: pregătirea de către fiecare stat membru a unui plan național privind energia și clima pentru perioada 2021-2030, care să acopere toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii energiei; îmbunătățirea semnificativă a transparenței și reducerea sarcinii administrative pentru statele membre prin alinierea calendarului de raportare cu cele cinci dimensiuni ale Uniunii energiei și cu Acordul de la Paris; asigurarea colaborării între UE și statele membre și consolidarea cooperării la nivel regional; introducerea unei flexibilități necesare pentru ca statele membre să poată adapta la specificul lor național și pentru a avea libertatea de a-și determina propriul mix energetic; asigurarea monitorizării progreselor înregistrate la nivelul statelor membre în ceea ce privește realizarea colectivă a obiectivului UE privind energiile regenerabile; introducerea unui mecanism robust pentru a realizarea comună a obiectivelor UE privind energia regenerabilă și eficiența energetică; stabilirea unui cadru clar și transparent pentru dialogul cu societatea civilă în materie de energie a Uniunii și sporește cooperarea regională. Etapele următoare În urma acestui acord politic, textul regulamentului va fi aprobat în mod oficial, în lunile următoare, de Parlamentul European și de Consiliu. Odată adoptat, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Context Regulamentul privind guvernanța Uniunii energiei este o parte integrantă a punerii în aplicare a priorităților Comisiei Juncker pentru a construi "o Uniune energetică rezistentă și o politică de schimbare a schimbărilor climatice". Comisia dorește ca UE să fie un lider în tranziția către energia curată. Din acest motiv, UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, modernizând economia UE și oferind locuri de muncă și creștere economică tuturor cetățenilor europeni. Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news

Politica de coeziune după 2020: Comisia ajută regiunile Europei să devină mai inovatoare

20 iunie 2018

Comisia a reînnoit marți, 19 iunie, inițiativa „Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare inteligentă. Altfel spus, strategiile lor regionale de inovare bazate pe domenii de nișă în care dețin atuuri concurențiale - înainte de începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele UE adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare. Alături de propunerile Comisiei privind viitoarea politică de coeziune și de noul program „Orizont Europa” și în conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa „Calea către excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide sprijinite de fondurile UE în următorul buget pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Specializarea inteligentă va fi mai importantă decât oricând în perioada de după 2020. Pentru ca aceste strategii să își afirme întregul potențial în următorii ani, sunt necesare două lucruri: dezvoltarea parteneriatelor și un grad mai mare de asumare, în special în regiunile care trebuie să recupereze cele mai mari decalaje. Această inițiativă va contribui la pregătirea terenului pentru strategii de inovare solide în perioada de după 2020.” Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a adăugat: „Tocmai am propus cel mai ambițios program de finanțare a cercetării și inovării în UE, de până acum, Orizont Europa, cu un buget de 100 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027. Aceasta înseamnă totodată că regiunile vor avea mai multe posibilități de a-și exploata la maximum potențialul în materie de cercetare și inovare. „Calea către excelență” le va ajuta să combine surse de finanțare din partea UE pentru a sprijini proiecte inovatoare.” Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „În cadrul acestei inițiative, Centrul Comun de Cercetare – serviciul științific și de cunoaștere al Comisiei – își va utiliza expertiza pentru a ajuta regiunile să-și valorifice punctele forte și să-și urmeze prioritățile, să învețe unele de la celelalte și să-și exploateze la maximum cele mai valoroase atuuri: talentul și creativitatea oamenilor.” Inițiativa, coordonată de Centrul Comun de Cercetare va oferi regiunilor patru forme de sprijin principale: Experții Comisiei și experții externi vor ajuta regiunile să identifice domeniile unde se pot aduce îmbunătățiri în cadrul strategiilor lor de specializare inteligentă, în cadrul sistemelor lor regionale de inovare (calitatea cercetării publice, legături eficiente între întreprinderi și centrele de cercetare și medii favorabile întreprinderilor) și în modul în care cooperează cu alte regiuni în domeniul cercetării și al inovării. Totodată, experții vor ajuta regiunile să profite de toate sursele potențiale de finanțare, cum ar fi Orizont Europa, Europa digitală și fondurile politicii de coeziune, și să le combine datorită noilor oportunități pentru crearea de sinergii oferite de propunerile Comisiei privind fondurile UE în perioada 2021-2027. Centrul Comun de Cercetare va contribui la identificarea și remedierea blocajelor regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi lipsa de interacțiune dintre mediile de afaceri locale și mediul academic sau participarea redusă în cadrul actualului program Orizont 2020. De asemenea, Centrul Comun de Cercetare va crea oportunități de colaborare în rețea și va organiza ateliere de lucru, oferindu-le reprezentanților regiunilor posibilitatea de a se întâlni și de a efectua schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării strategiilor regionale de inovare. Etapele următoare Inițiativa reînnoită va începe în vara aceasta și va dura 2 ani. Regiunile își pot exprima interesul și pot participa prin intermediul platformei de specializare inteligentă. Context Inițiativa „Calea către excelență” a fost lansată în 2014, în parteneriat cu Parlamentul European, în momentul în care specializarea inteligentă a devenit o cerință în conformitate cu normele politicii de coeziune. Ea a fost reînnoită în fiecare an, prin diferite programe și priorități de lucru. Pentru perioada 2018-2019, inițiativa se concentrează asupra pregătirii următorului buget pe termen lung al UE, pe baza metodei acțiunilor-pilot în materie de specializare inteligentă din 2017. Inițiativa are un buget de 3 milioane euro pentru acești doi ani, pus la dispoziție de Parlamentul European. https://ec.europa.eu/romania/news