RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stiri

Cine sunt coordonatorii domeniilor prioritare din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunarii

21 februarie 2011

Comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn, a anunțat, in 3 februarie 2011, la Budapesta, împreună cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, țările și regiunile care vor coordona domeniile de acțiune prioritară din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunarii. Acestea vor dirija punerea în aplicare a strategiei stabilind de comun acord un program de lucru și identificând sursele de finanțare, în colaborare cu celelalte țări implicate și cu alți parteneri, cum ar fi organizațiile neguvernamentale. Au fost identificate unsprezece domenii de acţiune prioritară. Se preconizează o cooperare strânsă între țări, precum și optimizarea utilizării întregii finanțări UE disponibile. Toate acestea fără a se aloca fonduri suplimentare, a se stabili noi reguli sau a se crea noi instituții.
Detalii

Anul European al Voluntariatului 2011 in Romania - conferinta nationala

21 februarie 2011

Centrul pentru Consultanţă şi Cercetare în Domeniul Culturii - organismul naţional de implementare a Anului European al Voluntariatului (AEV) 2011, împreună cu grupul de lucru pentru AEV 2011, a organizat pe 4 februarie 2011, Conferinţa naţională Anul European al Voluntariatului 2011 în România, primul eveniment din calendarul oficial de activităţi dedicate acestui an în România.


Detalii

Propunerea UE privind datele pasagerilor in vederea combaterii formelor grave de criminalitate si terorismului

21 februarie 2011

Comisia Europeană a prezentat in 2 februarie 2011 o propunere de directivă UE privind Registrul cu Numele Pasagerilor (RNP), propunere menită să contribuie la combaterea formelor grave de criminalitate și a terorismului. Propunerea prevede obligația transportatorilor aerieni de a furniza statelor membre UE date privind pasagerii care intră sau ies de pe teritoriul UE, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal.

Detalii

Uniunea Inovării: UE este depășită de principalii săi concurenți

21 februarie 2011

Uniunea Inovării: Noul tablou de bord arată că, în ciuda progreselor realizate în numeroase state membre, UE este depășită de principalii săi concurenți.
Detalii

Politica de coeziune viitoare – tema centrală a celui de-al cincilea Forum privind Coeziunea

31 ianuarie 2011

Politica de coeziune a UE, în valoare de aproape 350 de miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, sprijină 455 de programe naționale și regionale de dezvoltare în întreaga Uniune. În contextul atât al revizuirii bugetului UE, cât și al strategiei Europa 2020, se află în discuție o serie de opțiuni de reformare a politicii începând cu 2013, moment în care perioada actuală de finanțare se încheie. Cel de-al cincilea Forum privind Coeziunea, care începe astăzi la Bruxelles, reprezintă ultima ocazie pentru statele membre și regiunile UE de-a și face auzite opiniile, înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative referitoare la politica de coeziune viitoare, prevăzute pentru vara lui 2011. La acest eveniment, care va dura două zile și care se organizează din trei în trei ani, Comisia a invitat factori politici de nivel înalt din cele 27 de state membre. În jur de 800 de invitați sunt aşteptaţi să participe la Forum.
Detalii

Plan de actiune al CE pentru reducerea ratei de parasire timpurie a scolii

21 februarie 2011

Peste șase milioane de tineri din UE părăsesc sistemul de educație și formare cu calificări de nivel secundar inferior, în cel mai bun caz. Ei se confruntă cu dificultăți severe în găsirea unui loc de muncă, sunt mai des șomeri și depind mai des de sistemul de asigurări sociale. Părăsirea timpurie a școlii îngreunează dezvoltarea economică și socială și reprezintă un obstacol serios în calea îndeplinirii obiectivului Uniunii Europene de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia a aprobat astăzi un plan de acțiune care va ajuta statele membre să atingă unul din obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, acela de reducere, până la finalul deceniului, a ratei medii de părăsire timpurie a școlii în UE, de la nivelul actual de 14,4% la sub 10%.

Detalii

Program ambitios vizand dezvoltarea pietei unice a serviciilor

21 februarie 2011

Pentru a valorifica potenţialul pieţei unice a serviciilor până în 2012, Comisia Europeană a adoptat, in 27 ianuarie 2011, un set de măsuri speciale vizând soluţionarea problemelor rămase nerezolvate. Directiva Servicii urmărește tocmai eliminarea obstacolelor inutile și împovărătoare din calea comerţului cu servicii desfășurat în cadrul pieţei unice. La un an după termenul limită de transpunere, Comisia și statele membre au finalizat o evaluare a modului în care directiva a fost pusă în aplicare pe teren. Rezultatele acestui exerciţiu de „evaluare reciprocă” au dus la concluzia că, deși s-au realizat multe lucruri până în prezent, piaţa unică a serviciilor nu funcţionează încă la întregul ei potenţial .
Detalii

Comisia solicita Romaniei sa respecte legislatia europeana de protectie a naturii

21 februarie 2011

Comisia Europeană a solicitat României să se ocupe de aspectele necorespunzătoare ale protecţiei mediului natural din zona Sulinei şi a Deltei Dunării, una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Comisia este preocupată de procedurile deficitare de evaluare a impactului potenţial al dezvoltării turismului în această zonă care face parte din reţeaua Natura 2000.
Detalii

Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii – schimbari urgente vizand reducerea birocratiei

25 ianuarie 2011

Prin măsurile adoptate la 25 ianuarie 2011, Comisia Europeană își propune ca participarea la cel de-Al şaptelea program-cadru al UE să devină mai atractivă şi mai accesibilă pentru cercetătorii de vârf şi companiile cele mai inovatoare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri). Conform planului de simplificare prezentat de Comisie în aprilie 2010, aceste măsuri vor intra imediat în vigoare.

Detalii

Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

12 ianuarie 2011

Europa dispune de un plan cuprinzător pentru a face faţă crizei şi pentru a accelera creşterea economică a Europei. Acum, Europa trebuie să îşi concentreze eforturile pentru a acţiona în mod coordonat, ţinând seama de priorităţi. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezintă astăzi.
Detalii