RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Acordul de parteneriat 2014-2020

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 (AP), aprobat de Comisia Europeană pe data de 6 August 2014, este un document strategic de programare, care prezintă modul în care vor fi cheltuite Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în acest exerciţiu financiar. Având ca şi punct de pornire documentele de poziţie elaborate de serviciile Comisiei in 2012 pentru fiecare Stat Membru şi ca scop de a contribui la obiectivele Strategiei 2020 ale Uniunii Europene  - creşterea economică inteligentă, durabilă şi incluzivă -, Acordul este rezultatul negocierilor între Comisia Europeană şi Autorităţile Naţionale.
Detalii