RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Acordul de parteneriat 2014-2020

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 (AP), aprobat de Comisia Europeană pe data de 6 August 2014, este un document strategic de programare, care prezintă modul în care vor fi cheltuite Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în acest exerciţiu financiar. Având ca şi punct de pornire documentele de poziţie elaborate de serviciile Comisiei în 2012 pentru fiecare Stat Membru şi ca scop de a contribui la obiectivele Strategiei 2020 ale Uniunii Europene, Acordul este rezultatul negocierilor între Comisia Europeană şi Autorităţile Naţionale.
Detalii

Programe operaţionale în perioada 2014-2020

Perioada 2014-2020 a venit cu noutăți. Astfel, accentul s-a pus mai puternic pe rezultate, respectiv ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere, simplificarea, care a presupus același set de norme pentru cinci fonduri. Schimbări au fost și la nivelul condițiilor, introducându-se anumite precondiții specifice anterior canalizării fondurilor. Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale, prin care o sumă minimă din FEDR a fost alocată proiectelor integrate la nivelul orașelor și din FSE, pentru susținerea comunităților marginalizate au fost cuprinse în lista de noutăți aduse de Comisia Europeană.
Detalii