RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), priorităţi de investiţii în educaţie

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar şi ale Strategiei naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Informaţii detaliate pe www.fonduri-ue.ro.
Detalii