RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stiri

Proiecte urbane mai inteligente în Europa

27 noiembrie 2013

În cadrul unei conferințe găzduită de Comisia Europeană, edili ai orașelor, directori executivi de companii și lideri ai societății civile au purtat discuții pe marginea acțiunilor care au făcut obiectul „Planului strategic de implementare a inițiativei «Orașe inteligente»” și a modalităților de punere în practică a acestora. Comisia a anunțat că va lansa o „Invitație pentru angajamente privind orașele și comunitățile inteligente” în primăvara anului 2014, cu scopul de a mobiliza activitățile în favoarea priorităților din planul de acțiune. Planul face parte din cel de-al cincilea „parteneriat pentru inovare” al Europei.


Detalii

Libera circulație a persoanelor: cinci acțiuni în beneficiul cetățenilor, al creșterii economice și al ocupării forței de muncă în UE

25 noiembrie 2013

Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre și a instituțiilor UE în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor europeni de a locui și a munci într-o altă țară din UE. Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei definește cinci acțiuni concrete de consolidare a dreptului la libera circulație, ajutând totodată statele membre să profite de avantajele oferite de acesta. Documentul programatic clarifică drepturile cetățenilor UE în ceea ce privește libera circulație și accesul la prestațiile sociale, răspunzând în același timp preocupărilor exprimate de unele state membre în legătură cu problemele pe care fluxurile migratoare le-ar putea pune autorităților locale.


Detalii

Potrivit auditorului extern al UE, statele membre și Comisia nu au depus eforturi suficiente pentru a demonstra că bugetul de 100 de miliarde de euro alocat dezvoltării rurale este cheltuit în mod corespunzător

22 noiembrie 2013

Conform unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, mecanismele actuale de monitorizare și de evaluare nu au reușit să pună la dispoziție în timp util informațiile necesare care să stea la baza deciziilor legate de identificarea celor mai eficace și mai eficiente măsuri, în contextul elaborării politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2014‑2020.


Detalii

Comisia cere statelor membre să se conformeze legislației UE atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc

20 noiembrie 2013

Comisia Europeană a cerut astăzi anumitor state membre să asigure faptul că reglementările naționale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertățile fundamentale ale Tratatului privind funcționarea UE. Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească obiectivele politicilor lor în materie de jocuri de noroc online. Acestea pot să restricționeze sau să limiteze furnizarea la nivel transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc, pe baza unor obiective de interes public precum protecția consumatorilor sau prevenirea fraudei sau a altor activități infracționale. Cu toate acestea, sistemele naționale în materie de jocuri de noroc trebuie să respecte legislația UE.


Detalii

Prioritățile de pe agenda reuniunii comisarului pentru politica regională, dl Hahn, cu țările riverane Dunării de la București

25 octombrie 2013

14 țări din macroregiunea europeană a Dunării se vor reuni luni, 28 octombrie, la București, cu ocazia Forumului Dunării din acest an. Găzduit de comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn și de prim-ministrul României, Victor Ponta, forumul va dezbate modalitățile de consolidare a impactului Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cu scopul de a aborda unele dintre problemele cele mai presante din regiune, cum ar fi securitatea energetică, poluarea, infracționalitatea, lipsa unor legături de transport, lipsa de competitivitate și exodul de creiere.


Detalii

Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord îşi continuă activităţile şi în 2014

13 decembrie 2013

Reprezentanţa Comisiei Europene a aprobat planul de activităţi pentru 2014 al Centrului regional Europe Direct Transilvania de Nord. Astfel, serviciul de informare pe teme europene oferit de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest va continua să-şi îndeplinească misiunea de a promova o cetăţenie europeană activă şi informată şi la anul, în cadrul celui de-al doilea mandat al său (după cel din 2009-2012), cel pentru perioada 2013-2017.
Detalii

UE își intensifică lupta împotriva bacteriilor rezistente la medicamente

18 noiembrie 2013

Un sondaj publicat de Comisia Europeană arată că, începând din 2009, a scăzut utilizarea antibioticelor de către oameni și, de asemenea, a crescut gradul de conștientizare de către public a faptului că antibioticele nu distrug virușii. Această știre pozitivă este umbrită totuși de datele publicate în paralel de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care arată o proliferare în Europa a bacteriilor Gram-negative rezistente la multiple medicamente, care au devenit de asemenea rezistente la carbapeneme – antibiotice de ultimă linie folosite pentru tratarea infecțiilor asociate asistenței medicale.
Detalii

Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

13 noiembrie 2013

Învățămintele desprinse în urma recentei crize economice, financiare și a datoriei suverane au condus la adoptarea unor reforme succesive ale normelor UE, prin care se instituie, printre altele, noi sisteme de supraveghere a politicilor bugetare și economice și un nou calendar bugetar.


Detalii

Comisarul Hahn invită regiunile UE la acțiune

11 noiembrie 2013

Îmbunătățirea competitivității regiunilor UE prin investiții și planificarea strategică la nivelul UE este ideea subliniată azi de dl Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională. În discursul său de astăzi, din cadrul conferinței „Regiunile ca noi motoare de creștere prin specializare inteligentă” de la Bruxelles, comisarul Hahn îndeamnă regiunile să-și identifice principalele atuuri și să-și concentreze resursele asupra acestora, pentru a-și consolida avantajul concurențial.
Detalii

UE contribuie cu 35 de milioane EUR la promovarea produselor agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe

07 noiembrie 2013

Comisia Europeană a aprobat 22 de programe destinate promovării produselor agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe. Programele, care în marea lor majoritate au o durată de trei ani, sunt prevăzute cu un buget total de 70 de milioane EUR, la care UE contribuie cu 35 de milioane EUR. Programele selectate vizează produse de calitate înregistrate și protejate ca DOP-uri (denumiri de origine protejate), IGP-uri (indicații geografice protejate) și STG-uri (specialități tradiționale garantate), vinuri, carne produsă în cadrul sistemelor naționale de calitate, produse ecologice, lapte și produse lactate, fructe și legume proaspete, horticultură ornamentală, miere și produse apicole, carne de vită, de mânzat și de porc, precum și carne de porc.
Detalii