RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Stiri

Comisia Europeana a dat publicitatii numele beneficiarilor de fonduri europene in anul 2009

05 iulie 2010

Comisia Europeană a dat publicităţii numele beneficiarilor de fonduri europene în 2009, în domenii precum cercetarea, educaţia şi cultura, energia şi transporturile sau ajutorul extern. Baza de date online, care conţine în prezent peste 114 000 de intrări, începând cu anul 2007, a fost actualizată pentru a suplimenta numărul criteriilor de căutare. De asemenea, aceasta furnizează acum informaţii şi cu privire la cheltuielile administrative ale Comisiei.
Detalii

Lansarea site-ului multilingv privind succesiunile proprietatilor in UE

30 iunie 2010

Libera circulaţie este un drept esenţial al cetăţenilor Uniunii Europene. Aproximativ 9 milioane de europeni profită de acest drept, locuind în afara ţărilor lor de origine. Există aproximativ 450 000 de succesiuni internaţionale în fiecare an în UE, cu o valoare de peste 120 de miliarde EUR. În ceea ce priveşte deţinerea de proprietăţi – bunuri imobiliare şi conturi bancare - familiile se confruntă cu norme diferite privind competenţa şi legea aplicabilă în cele 27 de state membre ale UE. De exemplu, în cazul decesului unui cetăţean britanic care deţine o casă în sudul Franţei, ce legislaţie privind succesiunea se aplică în cazul proprietăţii sale, cea franceză sau cea britanică? În vederea unei mai bune informări a cetăţenilor cu privire la aceste legi, Consiliul notariatelor din UE, cu sprijinul Comisiei Europene, a lansat astăzi un site internet în 22 de limbi oficiale ale UE, precum şi în limba croată, http://www.successions-europe.eu/ro/home. Comisia salută punerea acestui instrument valoros la dispoziţia cetăţenilor.
Detalii

Raportul pe 2010 privind modul in care actiunile UE contribuie la dezvoltarea tarilor sarace

30 iunie 2010

Comisia Europeană a adoptat in 29 iunie, Raportul anual pe 2010 privind punerea în aplicare a politicilor UE de dezvoltare şi asistenţă externă în 2009. Aproximativ 140 de ţări în curs de dezvoltare au beneficiat de programele şi proiectele desfăşurate de Comisie. Au fost create instrumente specifice pentru a sprijini populaţiile cele mai sărace din lume să facă faţă triplei crize economice, alimentare şi ecologice şi aceste instrumente au dat rezultate:de exemplu, Facilitatea pentru alimente a UE oferă asistenţă pentru ca peste 50 de milioane de persoane să poată face faţă foametei, bugetele a 15 ţări din Africa, zona Caraibilor şi Pacific au fost sprijinite pentru ca ţările respective să facă faţă presiunii exercitate de criza economică, iar UE a convenit acordarea unei finanţări iniţiale rapide în valoare de 2,4 miliarde € pe an pentru perioada 2010-2012 pentru a sprijini adaptarea ţărilor în curs de dezvoltare la schimbările climatice. Comisia este al doilea furnizor important de ajutoare pentru dezvoltare din lume, cu angajamente în valoare de 12 miliarde € şi joacă un rol esenţial în coordonarea eforturilor UE de a spori eficacitatea ajutoarelor.
Detalii

Drepturile pasagerilor in situatii exceptionale

30 iunie 2010

Pasagerii care călătoresc cu avionul sau cu trenul continuă să beneficieze de protecţie chiar şi în situaţii excepţionale, cum a fost erupţia vulcanului din Islanda în aprilie 2010. Această situaţie a provocat multe dificultăţi călătorilor din întreaga Europă, însă drepturile lor au rămas în vigoare.


Detalii

Drepturile calatorilor din transportul feroviar

30 iunie 2010

De ce au fost introduse drepturi pentru călătorii din transportul feroviar?
Al treilea pachet legislativ din domeniul transportului feroviar din 2007 a deschis piaţa transportului feroviar internaţional de călători la 1 ianuarie 2010[1] şi, de asemenea – în cadrul aşa-numitului Regulament privind serviciile publice[2] - a stabilit mai bine cadrul juridic şi financiar privind atribuirea contractelor de servicii publice legate de transportul terestru în vederea asigurării pentru cetăţeni a unor servicii de transport public în întreaga Europă cu un bun raport calitate-preţ.

Detalii

InfoDay Programul Cultura 2007-2013 al UE, 9 iulie 2010, Castelul Banffy din Bontida, Cluj

21 iunie 2010

Punctul de Contact Cultural va organiza un InfoDay despre Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene in data de 9 iulie 2010, la Castelul Banffy din Bontida (la aproximativ 35 de km de Cluj-Napoca).
Detalii

Parlamentul European sustine propunerea Comisiei privind consolidarea drepturilor procedurale in cadrul actiunilor penale

21 iunie 2010

Proiectul Uniunii Europene de instituire a unor norme care să asigure drepturile la traducere şi interpretare în cadrul acţiunilor penale este şi mai aproape de concretizare ca urmare a aprobării sale, astăzi, de către Parlamentul European.Acesta a votat cu o majoritate covârşitoare în favoarea unui proiect de lege consolidat, convenit în cadrul negocierilor dintre cele trei instituţii - Parlamentul, Consiliul şi Comisia ( MEMO/10/236). Proiectul de lege garantează dreptul persoanelor suspectate de a fi informate cu privire la mijloacele de probă folosite împotriva acestora şi de a beneficia de asistenţă juridică în propria limbă în cadrul acţiunilor penale desfăşurate în faţa tuturor instanţelor din UE. Astfel, se va asigura respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toţi cetăţenii, pe întreg teritoriul UE. Actul legislativ propus reprezintă primul pas dintr-o serie de măsuri privind asigurarea dreptului la un proces echitabil care vor fi puse în practică conform Tratatului de la Lisabona, care conferă Comisiei Europene competenţa de a propune măsuri în materia dreptului penal. Este prima măsură a UE care stabileşte standarde minime comune în ceea ce priveşte drepturile procedurale. În prezent, Consiliul trebuie să aprobe această măsură.
Detalii

LIVE din Valencia opera „Carmen” de Bizet!

21 iunie 2010

Evenimentul „Viva Europa 2010”, desfăşurat în parteneriat cu Anul european pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale a avut loc vineri, 18 iunie 2010. Oamenii de pe întreg teritoriul Europei au putut urmări opera „Carmen” de Georges Bizet, care a fost proiectată simultan pe ecrane mari în spaţiile publice din aproximativ 40 de oraşe, în direct de la Palatul Artelor Regina Sofia din Valencia, Spania. Evenimentul este rezultatul efortului comun al Patrocini de les Arts şi al autorităţilor locale din Valencia, cu implicarea unor personalităţi artistice de marcă precum Zubin Mehta, Helga Schmidt, Carlos Saura, fiind susţinut de muzicienii excepţionali ai Orchestrei din Valencia.
Detalii

Comisia vrea sa sporeasca valorificarea deseurilor biologice

19 mai 2010

Comisia Europeană a prezentat in data de 18 mai 2010, etapele care trebuie parcurse pentru a îmbunătăţi gestionarea deşeurilor biologice în UE şi pentru a valorifica importantele avantaje economice şi de mediu aduse de acestea. Deşeurile de grădină, de bucătărie şi alimentare biodegradabile contribuie anual cu 88 de milioane de tone la cantitatea totală de deşeuri municipale, exercitând potenţiale efecte grave asupra mediului.Totodată, ca sursă regenerabilă de energie şi de materii reciclabile, deşeurile biologice deţin un potenţial considerabil.Comunicarea de astăzi promovează măsurile de deblocare a acestui potenţial prin utilizarea optimă a legislaţiei existente, fără însă a împiedica în vreun fel statele membre să facă alegerile corespunzătoare circumstanţelor lor individuale. Luarea la nivelul UE a unor iniţiative complementare constituie, de asemenea, o măsură necesară.
Detalii

Raportul de convergenta 2010 al Comisiei Europene

19 mai 2010

Comisia Europeană şi-a prezentat in data de 12 mai, raportul de convergenţă 2010. Acesta evaluează progresele înregistrate în direcţia convergenţei în ţările care au derogare de la aderarea la zona euro.Evaluarea are loc pe fondul crizei financiare globale, care a afectat perspectivele convergenţei nominale.Cele nouă state membre care beneficiază de aşa-numita „derogare” au realizat progrese inegale în direcţia adoptării monedei unice, iar opt dintre ele nu îndeplinesc încă toate condiţiile pentru adoptarea acesteia.Estonia se detaşează însă de restul grupului, îndeplinind criteriile în mod clar, ca urmare a eforturilor ferme şi eficiente întreprinse de guvernul şi poporul estonian. Prin urmare, Comisia a concluzionat că Estonia îndeplineşte criteriile pentru adoptarea monedei euro şi a înaintat Consiliului o propunere în acest sens. Consiliul miniştrilor de finanţe din UE (ECOFIN) va lua decizia finală privind adoptarea monedei euro în Estonia în iulie, după avizul Parlamentului şi după ce şefii de stat şi de guvern din UE vor dezbate acest subiect în cadrul summitului din luna iunie.

Detalii