RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ştiri

Politica de coeziune viitoare – tema centrală a celui de-al cincilea Forum privind Coeziunea

31 ianuarie 2011

Politica de coeziune a UE, în valoare de aproape 350 de miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, sprijină 455 de programe naționale și regionale de dezvoltare în întreaga Uniune. În contextul atât al revizuirii bugetului UE, cât și al strategiei Europa 2020, se află în discuție o serie de opțiuni de reformare a politicii începând cu 2013, moment în care perioada actuală de finanțare se încheie. Cel de-al cincilea Forum privind Coeziunea, care începe astăzi la Bruxelles, reprezintă ultima ocazie pentru statele membre și regiunile UE de-a și face auzite opiniile, înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative referitoare la politica de coeziune viitoare, prevăzute pentru vara lui 2011. La acest eveniment, care va dura două zile și care se organizează din trei în trei ani, Comisia a invitat factori politici de nivel înalt din cele 27 de state membre. În jur de 800 de invitați sunt aşteptaţi să participe la Forum.
Detalii

Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii – schimbari urgente vizand reducerea birocratiei

25 ianuarie 2011

Prin măsurile adoptate la 25 ianuarie 2011, Comisia Europeană își propune ca participarea la cel de-Al şaptelea program-cadru al UE să devină mai atractivă şi mai accesibilă pentru cercetătorii de vârf şi companiile cele mai inovatoare, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri). Conform planului de simplificare prezentat de Comisie în aprilie 2010, aceste măsuri vor intra imediat în vigoare.

Detalii

„Noua Renastere” sau punerea la dispozitie, online, a patrimoniului cultural european

18 ianuarie 2011

Comité des Sages (grupul de reflecție la nivel înalt) a prezentat astăzi vicepreședintelui Comisiei Europene pentru agenda digitală, Neelie Kroes, și comisarului responsabil cu educația și cultura, Androulla Vassiliou, raportul pe tema digitalizării patrimoniului cultural european. Prin intermediul raportului, se solicită insistent ca statele membre ale UE să își intensifice eforturile de a pune la dispoziție online colecțiile deținute în toate bibliotecile, arhivele și muzeele proprii.
Detalii

Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

12 ianuarie 2011

Europa dispune de un plan cuprinzător pentru a face faţă crizei şi pentru a accelera creşterea economică a Europei. Acum, Europa trebuie să îşi concentreze eforturile pentru a acţiona în mod coordonat, ţinând seama de priorităţi. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezintă astăzi.
Detalii

Drepturile persoanelor cu handicap prevazute de Conventia Natiunilor Unite, ratificate de UE

07 ianuarie 2011

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenţia este menită să asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile în condiţii de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE în ansamblul său. Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE şi ratificat de 16 dintre acestea (a se vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileşte norme minime pentru protecţia şi salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale şi economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflectă angajamentul mai larg al UE de a crea o Europă fără obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate în UE până în 2020, astfel cum este precizat în Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu handicap (IP/10/1505)

Detalii