RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ştiri

Comisia Europeană propune îmbunătățirea aplicării drepturilor lucrătorilor la liberă circulație

29 aprilie 2013

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care să asigure o mai bună aplicare a legislației UE în domeniul dreptului persoanelor de a lucra în alt stat membru, pentru a-i ajuta astfel pe cetățeni să își exercite drepturile în practică.
Detalii

Incep manifestarile prilejuite de Ziua Europei si Zilele REGIO Transilvania de Nord 2013

24 aprilie 2013

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest si Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord vă invită să participaţi la o serie de evenimente prilejuite de Ziua Europei, Anul European al Cetăţenilor si Zilele REGIO Transilvania de Nord.
Detalii

Comisia Europeana instituie o Platformă pentru buna guvernanță fiscală

23 aprilie 2013

Ca parte a eforturilor sale concertate de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale, Comisia a instituit astăzi noua Platformă pentru buna guvernanță fiscală. Platforma va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările prezentate de Comisie anul trecut (a se vedea IP/12/1325).
Detalii

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă László ANDOR, în vizită la Bucureşti şi Cluj

22 aprilie 2013

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune László ANDOR va efectua o vizită oficială în România, la București și Cluj-Napoca, în perioada 22-23 aprilie 2013.
Detalii

Raport strategic privind functionarea fondurilor structurale in UE

18 aprilie 2013

Comisia Europeană a prezentat modul în care funcționează fondurile structurale ale UE în statele membre. „Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă în majoritatea cazurilor la perioada de până la sfârșitul anului 2011. Cu patru ani înainte de încheierea programelor în 2015, investițiile efectuate în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european au permis deja realizarea de progrese și îmbunătățirea situației multor cetățeni.


Detalii

Cartea verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om

18 aprilie 2013

Comisia Europeană a prezentat un pachet care constă în doua părți. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice stabilește un cadru și mecanisme pentru creșterea nivelului de pregătire al UE pentru impacturile climatice actuale și viitoare. De asemenea, printr-o măsură conexă, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om. Această consultare publică lansează o amplă dezbatere privind disponibilitatea și caracterul adecvat al opțiunilor de asigurare existente.


Detalii

Primul raport privind traficul de persoane in UE

16 aprilie 2013

În perioada 2008-2010 s-au înregistrat 23 632 de victime identificate sau presupuse ale traficului de persoane în UE. Aceste cifre reprezintă aspectul cel mai frapant care reiese din primul raport privind traficul de persoane în Europa, publicat de Comisia Europeană.
Detalii

În pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvenților de studii superioare, persoanele de sex masculin rămân tot mai mult în urmă

15 aprilie 2013

Potrivit noilor cifre pentru 2012 date publicității de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10 % și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40 % până în 2020.
Detalii

Securitatea internă: Ce progrese au fost realizate?

11 aprilie 2013

Criminalitatea organizată este în continuare o provocare majoră pentru securitatea internă a UE. Criminalitatea informatică, împreună cu traficul de persoane și creșterea extremismului violent sunt, de asemenea, amenințări majore la adresa securității, cu care UE se confruntă în continuare, alături de spălarea banilor și corupție. Aceste amenințări sunt evidențiate în raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene, care a fost dat publicității la 10 aprilie 2013.
Detalii

Propunere de creare a unei piete unice pentru produsele si organizatiile ecologice

10 aprilie 2013

Comisia Europeană propune metode cu aplicabilitate în întreaga UE pentru a măsura performanța de mediu a produselor și a organizațiilor și încurajează statele membre și sectorul privat să le adopte.


Detalii

Prima pagina 1 2 Ultima pagina