RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ştiri

Comisia Europeană recomandă aplicarea unor principii minime în ceea ce privește gazele de șist

23 ianuarie 2014

Comisia Europeană a adoptat o recomandare care vizează instituirea unor garanții corespunzătoare pentru mediu și climă în ceea ce privește „frackingul” – tehnica de fracturare hidraulică de volum mare utilizată mai ales în operațiunile legate de gazele de șist. Recomandarea ar trebui să ajute toate statele membre care doresc să utilizeze această practică să facă față riscurilor asupra sănătății și a mediului și să îmbunătățească transparența pentru cetățeni. Aceasta pune, de asemenea, bazele pentru condiții de concurență echitabile în acest sector și stabilește un cadru mai clar pentru investitori.


Detalii

Fonduri structurale și de investiții: Comisia sporește rolul partenerilor în ceea ce privește planificarea și cheltuielile

07 ianuarie 2014

Comisia Europeană a adoptat astăzi un set comun de standarde pentru ameliorarea consultării, a participării și a dialogului cu parteneri precum autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice, sindicatele, angajatorii, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a egalității între femei și bărbați și a nediscriminării, în etapele de planificare, de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a proiectelor finanțate de fondurile structurale și de investiții europene.


Detalii

Ridicarea restricțiilor în ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România

01 ianuarie 2014

Astăzi este ziua în care se ridică ultimele restricții în ceea ce privește libertatea de circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România. De azi încolo, cetățenii bulgari și români își pot exercita integral dreptul de a lucra în toate statele membre UE fără permis de muncă. De fapt, cetățenii bulgari și români își exercitau deja acest drept în cele 19 state care au ales să nu aplice măsuri tranziționale, iar în ceea ce privește dreptul de a călători sau rezida, ei se bucurau de aceste drepturi în toate statele membre încă din momentul în care Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană, în 2007.
Detalii